ต้องการผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สีสำหรับเครื่องบินทหาร

Default user
กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวขาญ ด้านสูตร การผลิต สีสำหรับเครื่องบิน ตามมาตรฐาน MIL-PRF -8525E

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการผู้ร่วมพัฒนา ผลิตภัณฑ์ สี สำหรับ เครื่องบินทหาร
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการผู้ร่วมพัฒนา ผลิตภัณฑ์ สี สำหรับ เครื่องบินทหาร

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
เคมี
วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ทุนจากหน่วยงานรัฐ
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวขาญ ด้านสูตร การผลิต สีสำหรับเครื่องบิน ตามมาตรฐาน MIL-PRF -8525E

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
สิทธิพร เริ่มตระกูล
หน่วยงาน / บริษัท
Bu Chemical Industry
ที่อยู่
4/279 ม.3 ซ.หงสกุล ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อำเภอ / เขต
คลองหลวง
จังหวัด
ปทุมธานี
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สี สำหรับงาน อุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
5000000 บาท
จำนวนพนักงาน (คน)
57
รูปภาพ และวิดีโอประกอบ
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)