ต้องการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการผลิตชีวภัฑณ์กำจัดโรคพืช และเเมลงศัตรูพืช

Default user
กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการผลิตชีวภัฑณ์กำจัดโรคพืช และเเมลงศัตรูพืช
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

เราคือ ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพหลากหลายชนิดที่ใช้ทางการเกษตร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมายาวนานกว่า 15 ปี การได้จัดอบรมส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจสารชีวภาพ และชีวภัณฑ์ชนิดต่างๆ ในการทำเกษตรและเเนะนำให้ความรู้ว่าการทำเกษตรอย่างไรโดยลดการพึ่งพาสารเคมี ปุ๋ยเคมี ให้มากที่สุด และผลผลิตยังคงได้เท่ากับ หรือมากกว่าการใช้วารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตและนำไปสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน

ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างบริษัทและสร้างห้องแลปในการเพาะเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและสามารถขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมประมงได้

เราจึงต้องการผู้เชียวชาญด้านการผลิตชีวภัฑณ์กำจัดโรคพืช และเเมลงศัตรูพืช เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำห้องแลปและวางแผนการผลิต เพื่อการนำนวัตกรรมใหม่ๆ และสิ่งดีๆ ให้กับเกษตรกรไทย

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เราจัดจำหน่ายได้แก่

ด้านพืช

1. ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช เช่นเชื้อบีที เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อราเมธาไรเซียม

2. ชีวภัณฑ์กำจัดโรคพืช เช่น เชื้อราไตรโครเดอร์มา เชื้อบีเอส

3. ปุ๋ยชีวภาพ เช่น พีจีพีอาร์วัน และพีจีพีอาร์ทู เชื้อราไมโคไรซ่า

ด้านสัตว์น้ำ

1. จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

2. พรีมิกซ์และอาหารเสริม เช่นโปรไบโอติก พรีไบโอติก

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
ทองสุข แหวนวงษ์
ที่อยู่
7/119 นางแว่นแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง
อำเภอ / เขต
เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด
สุพรรณบุรี
ลักษณะอุตสาหกรรม
อื่นๆ
จำนวนพนักงาน (คน)
30
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)