ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขของน้ำมันหมู

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขของน้ำมันหมู
ประเภทความต้องการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
รายละเอียดความต้องการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันหมู ในกระบวนการผลิตเกิดไขจากน้ำมันหมูเป็นจำนวนมาก จึงต้องการนำไขจากน้ำมันหมู ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากไขของน้ำมันหมู 

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
อาหาร / โภชนาการ
สาขาอื่นๆ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
Patipan Thanapatpinyo
หน่วยงาน / บริษัท
บจก พี พี พี ออยล์
ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ
ที่อยู่
1696 หมู่ที่ 5 ซ.เทศบาลบางปู 55 ต.ท้ายบ้านใหม่
อำเภอ / เขต
เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด
สมุทรปราการ
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
น้ำมันหมู ตรา เชฟหมู
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1000000
จำนวนพนักงาน (คน)
13
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)