ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในรูปแบบอาหารทางการแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
อาหาร / โภชนาการ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
สุรวุฒิ ตาบทิพย์วัฒนา
หน่วยงาน / บริษัท
บจก.เบลเมกส์ไทย
ตำแหน่งงาน
ผู้บริหาร และ ฝ่ายหาผลิตภัณท์ใหม่
ที่อยู่
15/117 ม.3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล
อำเภอ / เขต
ศรีราชา
จังหวัด
ชลบุรี
ลักษณะอุตสาหกรรม
อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เครื่องมือดูแลสุขภาพ
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
6000000
จำนวนพนักงาน (คน)
35
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)