ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานสากล

Default user
กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
วิเคราะห์และทดสอบด้านมาตรฐาน
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

- ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือแพทย์ 

- มีความรู้เรื่องมาตรฐาน IEC60601-1

- มีใบ ก.ว.

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางทันตกรรม
ประเภทความต้องการ
วิเคราะห์และทดสอบด้านมาตรฐาน
รายละเอียดความต้องการ

บริษัท ผลิตเครื่องมือทางทันตกรรม กำลังพัฒนาเครื่องมือทางทันตกรรมเพื่อลดการนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์จากต่างประเทศ โดยคุณภาพตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการทดสอบตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางทันตกรรมให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์
สาขาอื่นๆ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

- ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือแพทย์ 

- มีความรู้เรื่องมาตรฐาน IEC60601-1

- มีใบ ก.ว.

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
ชัยวัฒน์ เจริญผล
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอล กรุ๊ป จำกัด
ภาควิชา / แผนก
เครื่องมือแพทย์
ตำแหน่งงาน
กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่
326-326/1 ซ.ลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลิงจั่น
อำเภอ / เขต
บางกะปิ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ยูนิตทำฟัน
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
4.5 ล้าน
จำนวนพนักงาน (คน)
50
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)