ต้องการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ตอบสนองความต้องการรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

ขอความกรุณาผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารถครั้งนี้ครับ

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ตอบสนองความต้องการรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง
ประเภทความต้องการ
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ตอบสนองความต้องการแทนมอเตอร์ไซด์ที่ใช้น้ำมัน เพื่อการขนส่งเอกสารหรืออาหารให้วิ่งได้มากกว่า 200 ก.ม.ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ
สื่อสาร / โทรคมนาคม / ขนส่ง
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ทุนจากหน่วยงานรัฐ
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

ขอความกรุณาผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารถครั้งนี้ครับ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
ชาญวิทย์ ทิพยสุข
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัท เวิร์คโฟร์ยู จำกัด
ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ
ที่อยู่
6/167 ซอยอ่อนนุช 55-1 ถนนสุขุมวิท 77
อำเภอ / เขต
ประเวค
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมให้บริการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รับส่งเอกสาร-อาหาร
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1
จำนวนพนักงาน (คน)
8
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)