ต้องการพัฒนาสินค้าเกษตร​แปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อการส่งออก(สาหร่าย​พวง​องุ่น)

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการพัฒ​นาผลิตภัณฑ์​จากสาหร่าย​พวง​องุ่น​ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจึงอยากหาผู้​เชี่ยวชาญ​ในการวิจัยค่ะ

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการพัฒนาสินค้าเกษตร​แปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อการส่งออก(สาหร่าย​พวง​องุ่น)
ประเภทความต้องการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
รายละเอียดความต้องการ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์​เกษตร​คือ​สาหร่ายพวงองุ่นมีประโยชน์​ค่อนข้างมาก​ สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์​แปรรูปอื่นๆได้อีกมากมาย​ แต่ทางฟาร์ม​ขาดองค์​ความรู้​ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์​จึงอยากหาผู้เชี่ยวชาญ​ค่ะ

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนจากหน่วยงานรัฐ
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการพัฒ​นาผลิตภัณฑ์​จากสาหร่าย​พวง​องุ่น​ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจึงอยากหาผู้​เชี่ยวชาญ​ในการวิจัยค่ะ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
นันทิยา มานิช
ที่อยู่
ฟาร์ม​สาหร่าย​พวง​องุ่น​แฟมิลี่​ฟาร์ม​ต. แหลมผักเบี้ย​
อำเภอ / เขต
บ้านแหลม
จังหวัด
เพชรบุรี
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สาหร่าย​พวง​องุ่น​
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
100000
จำนวนพนักงาน (คน)
10
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)