ต้องการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์จากเทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกขนาดใหญ่ที่บริษัทมีฐานเดิมแล้ว

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์จากเทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกขนาดใหญ่ที่บริษัทมีฐานเดิมแล้ว
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ทางโรงงานมี know-how ในการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ่งขนาดแผ่นที่ใหญ่ที่สุดที่โรงงานสามารถขึ้นรูปได้คือ 1.8 * 1.8 ตามรางเมตรปัจจุบันเป็น first-tier supplier ให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ได้แก่ Mistubishi, Toyota, Hino, Isuzu.

จุดประสงค์ในการนำเสนอโครงการคือ

  • การต่อยอด know-how เดิมเข้าไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเช่น เครื่องมือการแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินการของบริษัท 
  • ส่งมอบสินเค้าเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้งานจริงและเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์
สาขาอื่นๆ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ทุนจากหน่วยงานรัฐ
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
Khanin Chomphusri
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัทเสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์จำกัด
ภาควิชา / แผนก
R&D
ตำแหน่งงาน
รองกกรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่
28/5 หมู่ 2 ถ.รังสิต - นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อำเภอ / เขต
ธัญบุรี
จังหวัด
ปทุมธานี
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
จำนวนพนักงาน (คน)
400
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)