ต้องการพัฒนาเครื่องดื่มหรือเจลให้พลังงานสำหรับนักกีฬา

ผู้เชี่ยวชาญสามารถสมัครรับโจทย์โดยกดปุ่ม "สมัครรับโจทย์นี้" ด้านล่าง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าของโจทย์
กำลังออนไลน์
ประเภทโจทย์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

มีแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์แล้ว

เงินทุนบางส่วนมีสนับสนุน และบางส่วนให้นักวิจัย เขียนเรื่องขอสนับสนุนทุนวิจัยจากทางราชการ

มีข้อเสนอแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
หัวข้อโจทย์
ต้องการพัฒนาเครื่องดื่มหรือเจลให้พลังงานสำหรับนักกีฬา
ประเภทโจทย์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดโจทย์

พัฒนาเครื่องดื่มหรือเจลให้พลังงานสำหรับนักกีฬา โดยทางบริษัทมีสูตรต้นแบบเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทดสอบใช้งานจริง 

 

สาขาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับโจทย์
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
อาหาร / โภชนาการ
สาขาอุตสาหกรรมที่ตรงกับโจทย์
เกษตรและเกษตรแปรรูป
การแพทย์และสาธารณสุข
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
อาหารและเครื่องดื่ม
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

มีแนวคิดและต้นแบบผลิตภัณฑ์แล้ว

เงินทุนบางส่วนมีสนับสนุน และบางส่วนให้นักวิจัย เขียนเรื่องขอสนับสนุนทุนวิจัยจากทางราชการ

มีข้อเสนอแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
Paradorn Jindarwong
ที่อยู่
113 หมู่บ้านฟ้าลากูน ซ.รังสิต-นครนายก 44 ถ.รังสิต-องครักษ์
หมู่.3 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอ / เขต
ธัญบุรี
จังหวัด
ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์
12130
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมให้บริการ
จำนวนพนักงาน (คน)
3
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)