ต้องการพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรเพื่อลดไขมันใต้ผิวหนัง

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

ขอคำปรึกษาแนะนำ และความเป็นไปได้ ที่สามารถพัฒนา นวัตกรรมใหม่

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรเพื่อลดไขมันใต้ผิวหนัง
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ซึ่งเป็นการต่อยอดจากแผ่นแปะแก้ปวดสมุนไพร (ไพล)  พัฒนาในรูปแบบ แผ่นแปะส่งถ่ายความร้อนโดยใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์สลายไขมันใต้ผิวหนัง เพื่อช่วยลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สามารถใช้ได้ทุกส่วนของร่างกาย เช่น บริเวณท้อง รอบเอว ต้นขา เป็นต้น

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
เคมี
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์
สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

ขอคำปรึกษาแนะนำ และความเป็นไปได้ ที่สามารถพัฒนา นวัตกรรมใหม่

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
นัย ชัยเงินตรา
หน่วยงาน / บริษัท
สวนมัลเบอร์รี่
ตำแหน่งงาน
เจ้าของสวน
ที่อยู่
71/1 ม. 15 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อำเภอ / เขต
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เซรั่ม, น้ำผลไม้, โลชั่น
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
50,000
จำนวนพนักงาน (คน)
3
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)