ต้องการพัฒนา วิจัย สำหรับสารสกัดที่ใช้ในทำเครื่องสำอาง

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการขอคำปรึกษาด้านการพัฒนา วิจัย สารสกัดที่ใช้ในทำเครื่องสำอาง
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการพัฒนา วิจัย สารสกัดที่ใช้ในทำเครื่องสำอาง

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
เคมี
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
สาขาอื่นๆ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
Oylly Aekkalak
หน่วยงาน / บริษัท
UD-DESIGN HEALTH & BEAUTY CO,LTD
ตำแหน่งงาน
MANAGING DIRECTOR
ที่อยู่
294/5 BANGKOK-NONTHABURI 27
BANGSUE , BANGKOK , THAILAND 10800
อำเภอ / เขต
BANGSUE
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
COSMETICS FACTORY
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)