ต้องการสร้างแอพพลิเคชัน

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

สนใจสร้างแอพพลิเคชัน

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้อการสร้างแอพพลิเคชัน
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

สร้างแอพพลิเคชัน

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

สนใจสร้างแอพพลิเคชัน

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
Patchaya Sornprasit
ที่อยู่
320/43 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม
อำเภอ / เขต
พุนพิน
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)