ต้องการเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศแบบมีเอาต์พุต

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศแบบมีเอาต์พุต
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการผู้คิดค้นและประกอบ เครื่องมือวัดคุณภาพของอากาศ ค่าฝุ่นละออง คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิและการไหลของอากาศ

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคมี
ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
Savangwich วิบูลย์อรรถกร
ที่อยู่
297 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง
อำเภอ / เขต
อ.เมือง
จังหวัด
เลย
ลักษณะอุตสาหกรรม
อื่นๆ
จำนวนพนักงาน (คน)
6
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)