ต้องการเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศแบบมีเอาต์พุต

ผู้เชี่ยวชาญสามารถสมัครรับโจทย์โดยกดปุ่ม "สมัครรับโจทย์นี้" ด้านล่าง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าของโจทย์
กำลังออนไลน์
ประเภทโจทย์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
หัวข้อโจทย์
ต้องการเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศแบบมีเอาต์พุต
ประเภทโจทย์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดโจทย์

ต้องการผู้คิดค้นและประกอบ เครื่องมือวัดคุณภาพของอากาศ ค่าฝุ่นละออง คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิและการไหลของอากาศ

สาขาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับโจทย์
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคมี
ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาอุตสาหกรรมที่ตรงกับโจทย์
เครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตร และอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์
พลังงาน และสื่งแวดล้อม
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
Savangwich วิบูลย์อรรถกร
ที่อยู่
297 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง
อำเภอ / เขต
อ.เมือง
จังหวัด
เลย
รหัสไปรษณีย์
42000
ลักษณะอุตสาหกรรม
อื่นๆ
จำนวนพนักงาน (คน)
6
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)