ต้องการเทคโนโลยีสำหรับตรวจวัดหาค่า SOD enzyme activity ในผงสกัด

ผู้เชี่ยวชาญสามารถสมัครรับโจทย์โดยกดปุ่ม "สมัครรับโจทย์นี้" ด้านล่าง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าของโจทย์
Default user
กำลังออนไลน์
ประเภทโจทย์
วิเคราะห์และทดสอบด้านมาตรฐาน
ข้อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

จ่ายค่าบริการให้นักวิชาการในการดำเนินงานตรวจสอบวัดค่า

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
หัวข้อโจทย์
ต้องการเทคโนโลยีสำหรับตรวจวัดหาค่า SOD enzyme activity ในผงสกัด
ประเภทโจทย์
วิเคราะห์และทดสอบด้านมาตรฐาน
รายละเอียดโจทย์

ต้องการเทคโนโลยีตรวจวัดหาค่า SOD enzyme activity ในผงสกัดจากพืช 

สาขาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับโจทย์
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
อาหาร / โภชนาการ
สาขาอื่นๆ
สาขาอุตสาหกรรมที่ตรงกับโจทย์
เกษตรและเกษตรแปรรูป
อาหารและเครื่องดื่ม
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

จ่ายค่าบริการให้นักวิชาการในการดำเนินงานตรวจสอบวัดค่า

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
จิระวัฒน์ จันชะนะกิจ
หน่วยงาน / บริษัท
บจก.เจมส์ ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์
ภาควิชา / แผนก
บริหาร
ตำแหน่งงาน
ผู้บริหาร
ที่อยู่
30/308 ซอยชินเขต 2/1, ถ.งามวงศ์วาน, ทุ่งสองห้อง,
อำเภอ / เขต
หลักสี่
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10210
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เครื่องดื่ม อินเนอร์จี้
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
5 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน (คน)
20 คน
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)