ถุงยางอนามัยชนิดสวมเฉพาะส่วน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยีการผลิต “ถุงยางอนามัยชนิดสวมเฉพาะส่วน” ตอบโจทย์การคุมกำเนิดตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ ปลอดภัย มีโอกาสแข่งขันเชิงพาณิชย์สูง

รายละเอียด

      ในปัจจุบันการคุมกำเนิดมีหลากหลายวิธี เช่น การใช้ยาคุมกำเนิดแบบต่างๆ การใช้ห่วงอนามัย การใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น ซึ่งการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดที่ง่ายและและเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์น้อยที่สุด คือ การใช้ถุงยางอนามัย แต่ในปัจจุบันผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย เนื่องด้วยเหตุผลด้านความรู้สึก ไม่เป็นธรรมชาติ ฯลฯ ทำให้ภาระการคุมกำเนิดตกอยู่ที่ฝ่ายหญิง ส่งผลเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ยาคุมไม่ว่าจะเป็นยาคุมฉุกเฉินและยาคุมแบบต่างๆที่ราคาสูง เป็นต้น และภาระด้านสุขภาพ เช่น ภาวะการมีบุตรยาก คลื่นไส้อาเจียนในบางราย ผมร่วง ฯลฯ อย่างไรก็ตามแนวโน้มการเติบโตของตลาดถุงยางอนามัยมีทิศทางที่ดี โดยตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย มีมูลค่าราว ๆ 1,400 ล้านบาท

       เทคโนโลยี “ถุงยางอนามัยชนิดสวมเฉพาะส่วน” ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยถุงยางอนามัย แต่ไม่ขวางรสสัมผัสขณะมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นถุงคุมกำเนิดเฉพาะส่วนหัวอวัยวะเพศชายเท่านั้น ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด การผลิตใช้วัตถุดิบน้อยกว่าจึงมีต้นทุนที่ต่ำกว่า เป็นสินค้าทีมีความแตกต่างและสร้างความดึงดูดต่อผู้ใช้ได้มากกว่าถุงยางอนามัยแบบเก่า
 

จุดเด่น
 • สามารถคุมกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
 • วัตถุดิบหาได้ง่ายในท้องถิ่น ต้นทุนการผลิตต่ำเนื่องจากใช้วัตถุดิบน้อยกว่า 
 • สร้างทางเลือกแก่ผู้บริโภค เนื่องสินค้ามีความแตกต่างเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด
 • เป็นเจ้าเดียวในตลาดที่ผลิตถุงยางประเภทนี้ มีโอกาสแข่งขันเชิงพาณิชย์สูง
   
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตถุงยางอนามัย
 • ผู้ที่สนใจลงทุน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

คู่รักทั่วไป (เน้นตลาดคู่รักรุ่นใหม่ ช่วงอายุ 18ปี - 35ปี)