ถ้วยพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลัง

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
   
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ถ้วยพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลัง” มีความแข็งแรงเหมือนพลาสติก ใส่อาหารที่เป็นน้ำได้โดยไม่รั่วซึม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ต้นทุนการผลิตต่ำสามารถแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

รายละเอียด

        “ปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก” โดยเฉพาะภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งกลายเป็นขยะจำนวนมหาศาล ขยะพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 450 ปี แม้ว่าทางออกของปัญหานี้คือการนำกลับมาใช้ หรือการรีไซเคิลก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆหลายขั้นตอน ปัจจุบันจึงมีแนวโน้มใช้พลาสติกย่อยสลายได้แทนการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียมเพิ่มมากขึ้น

        “ถ้วยพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลัง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกทดแทนพลาสติกที่ย่อยสลายได้ซึ่งมีราคาสูง ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ เช่น มันสำปะหลัง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากภายในประเทศ ถ้วยพลาสติกที่ได้มีส่วนผสมของแป้งมันสำปะหลังมากกว่าพลาสติกทำให้ได้มีคุณสมบัติโครงสร้างที่แข็งแรงและต้านทานน้ำเหมือนพลาสติก แต่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และด้วยต้นทุนการผลิตต่ำจึงสามารถแข่งขันได้กับพลาสติกจากปิโตรเลียมที่ใช้กันในอุตสาหกรรม

จุดเด่น
 • ถ้วยพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลังสามารถย่อยสลายได้
 • มีความแข็งแรง กันน้ำ สามารถใช้ได้เอนกประสงค์
 • เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป