TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

น้ำปลากาบาเพื่อสุขภาพ

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมพัฒนาต่อยอดกับผู้สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “น้ำปลากาบา” เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของน้ำปลา และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

รายละเอียด

       “สารกาบา” (GABA) มีบทบาทสำคัญเป็นสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) ในระบบประสาทส่วนกลาง ควบคุมการทำงานของสมอง ช่วยทำให้สมองผ่อนคลาย นอนหลับสบาย ช่วยลดความเครียดหรือลดความวิตกกังวล โดยการได้รับปริมาณกาบาเพียงประมาณ 20-30 มิลลิกรัมต่อวัน ก็เพียงพอต่อการผ่อนคลายความเครียด ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกาย ทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อกระชับ ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากขึ้น  นอกจากนี้สารกาบายังส่งผลต่อระบบความจำ และเป็นสารป้องกันการสะสมไขมันได้ดีอีกด้วย

        “น้ำปลากาบา” เป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและสร้างมูลค่าให้กับน้ำปลา โดยใช้แบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมักพื้นเมืองของประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ในการหมักน้ำปลา   ซึ่งแบคทีเรียสายพันธุ์นี้สามารถผลิตสารกาบาได้ มีความปลอดภัยต่อการบริโภคและเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

จุดเด่น
 • ผลิตภัณฑ์น้ำปลาที่มีสารกาบาสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยสร้างมีมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์น้ำปลา
 • ใช้แบคทีเรียกรดแลกติกสายพันธุ์ที่มีความสามารถทนต่อภาวะเค็มได้ดี
 • กระบวนการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้
 • มีความปลอดภัยต่อการบริโภค
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

GABA_compare.PNG

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • อุตสาหกรรมน้ำปลา
 • อุตสาหกรรมซีอิ๊ว
 • ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก
 • ผลิตภัณฑ์ธัญพืชหมัก
 • ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร
 • อาหารหมัก
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และสนใจอาหารสุขภาพ
 • อุปโภคในครัวเรือน