น้ำปลาความเค็มต่ำ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “น้ำปลาความเค็มต่ำ” โดยการหมักด้วยสภาวะที่เหมาะสม ชะลอระยะเวลาในการผลิต และสามารถกำหนดความเค็มของน้ำปลาได้ตามความต้องการของผู้บริโภค เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการลดปริมาณการบริโภคโซเดียม นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งอีกด้วย

รายละเอียด

        ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลเพื่อการส่งออกระดับต้นๆของโลก จึงทำให้เกิดวัสดุเศษเหลือ ทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวมากกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนักปลา นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำปลาเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งในปัจจุบันน้ำปลาในตลาดโลกมีการแข่งขันกันมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปลาจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานแปรรูปปลาแช่เยือกแข็งอย่างต่อเนื่อง

        “น้ำปลาความเค็มต่ำ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อลดวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง โดยใช้เทคนิคการย่อยสลายจากเอนไซม์ธรรมชาติและการหมักด้วยสภาวะที่เหมาะสม ช่วยชะลอระยะเวลาในการผลิต และสามารถกำหนดความเค็มของน้ำปลาได้ตามความต้องการของผู้บริโภค เหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการลดปริมาณการบริโภคโซเดียม นอกจากนี้เพปไทด์ที่ได้จากการผลิตยังมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย

จุดเด่น
 • สามารถพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปลาความเค็มต่ำ ที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการลดปริมาณการบริโภคโซเดียม

 • เพิ่มมูลค่าของเศษเหลือจากการแปรรูปให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยที่ต้องควบคุมปริมาณโซเดียม

 • ผู้สนใจทั่วไป

 • ผู้ที่รักสุขภาพ