น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

      กรรมวิธีผลิต “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว” ที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แก้เคล็ดขัดยอก มีกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้งานง่ายเพียงสูดดมหรือทาบริเวณที่ปวดเมื่อย

รายละเอียด

        เสม็ดขาว เป็นราชินีแห่งไม้ป่าริมทะเลที่นิยมนำมากลั่นทำเป็นน้ำมันหอมระเหย  มีกลิ่นคล้ายกับการบูร มีคุณสมบัติทางยา ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองน้อยมาก ในปัจจุบันธุรกิจประเภทสปาหรือนวดแผนไทยมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงนิยมเสาะหาน้ำมันหอมระเหยชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการดึงดูดลูกค้า

       “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว” ได้พัฒนาและคิดค้นเพื่อใช้บรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แก้เคล็ดขัดยอก โดยมีส่วนประกอบของสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาว ซึ่งสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้น้อย อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมสดชื่น ใช้งานง่ายเพียงสูดดมหรือทาบริเวณที่ปวดเมื่อย

จุดเด่น
 • สามารถปลดปล่อยตัวยาและซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้น้อย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการเครือธุรกิจประเภทสปา/นวดแผนไทย
 • ผู้สนใจทั่วไป