ผงสีจากข้าวเหนียวดำ สำหรับบำรุงขนตาและเส้นผม

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต "ผงสีจากข้าวเหนียวดำ สำหรับบำรุงขนตาและเส้นผม" เพื่อเสริมการกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากขน เช่น ขนตาและเส้นผม และยังเพิ่มความคงตัวจากการไวต่อสภาวะแวดล้อม เช่น แสง, ความร้อน ด้วยเทคนิคสารประกอบโลหะเชิงซ้อน

รายละเอียด

        ปัจจุบันเครื่องสำอางให้สีดำ เช่น มาสคาร่า, อายไลเนอร์ และยาย้อมผม มักใช้สารสังเคราะห์ในการให้สี ซึ่งไม่มีคุณสมบัติบำรุงเซลล์รากขนและอาจก่อให้เกิดการแพ้ได้ จึงมีแนวโน้นหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติมากขึ้น แต่สารสกัดธรรมชาติมักสลายตัวได้ง่ายเมื่อโดนแสง, ความร้อนหรือสภาวะความเป็นด่าง ซึ่งทำให้สีและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป

        “ผงสีจากข้าวเหนียวดำ สำหรับบำรุงขนตาและเส้นผม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อกระตุ้นการเจริญและลดการหลุดร่วงของขนตา โดยใช้สารสกัดข้าวเหนียวดำที่มีสาร Anthocyanin ซึ่งมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และเพิ่มความคงตัวของสารสีดำ โดยใช้เทคนิคการเตรียมสารสกัดข้าวเหนียวดำให้อยู่ในรูปแบบสารประกอบเชิงซ้อน ทำให้สารสีไม่สลายตัวง่ายเมื่อโดยแสง, ความร้อนและทนสภาวะด่าง สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น มาสคาร่า, อายไลน์เนอร์, ยาย้อมผมได้โดยไม่สลายตัวง่าย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีกว่าสารสีทั่วไป

จุดเด่น
 • เป็นผงสีจากธรรมชาติ ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
 • มีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อม เช่น แสง, ความร้อนหรือสภาวะความเป็นด่าง
 • ช่วยบำรุงขนตาให้ขนตางอกยาวและลดการหลุดร่วงของขนตา
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตสารเคมีสำหรับเครื่องสำอาง
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ
 • ผู้ที่ใช้เครื่องสำอางทั่วไป