ผงโรยข้าวช่วยให้รับประทานได้มากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        ผลิตภัณฑ์ “ผงโรยข้าวช่วยให้รับประทานได้มากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ”  ใช้วัตถุดิบธรรมชาติประกอบด้วย เครื่องเทศ ผัก และสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการรับรู้กลิ่นและรสชาติอาหารได้ ช่วยชูรสอาหารให้มีความอร่อยขึ้น โดยปราศจากวัตถุปรุงแต่งรสและผงชูรส สะดวกในการใช้งาน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหาร ใช้โรยลงในอาหารเพื่อช่วยให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น

รายละเอียด

        ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีข้อจํากัดในการเลือกอาหารรับประทาน เช่น ปัญหาสุขภาพช่องปาก ความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของฟันและเหงือก การรับรสชาติอาหารที่ลดลง เกิดความเบื่อหน่ายขณะรับประทานอาหาร รวมถึงการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมมีรสชาติที่หวานหรือเค็มมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต

        “ผงโรยข้าวช่วยให้รับประทานได้มากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้น ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุนี้ใช้วัตถุดิบธรรมชาติประกอบด้วย เครื่องเทศ ผัก และสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการรับรู้กลิ่นและรสชาติอาหารได้ โดยเลือกวัตถุดิบที่มีกรดอะมิโนบางชนิดสูง ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับการรับรู้รสชาติอาหารที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยลดการปรุงแต่งรสอาหารจากน้ำตาลหรือน้ำปลาได้ หรือช่วยชูรสอาหารให้มีความอร่อยขึ้น โดยปราศจากวัตถุปรุงแต่งรสและผงชูรส สะดวกในการใช้งาน สามารถใช้ได้กับอาหารทั่วไปที่ผู้สูงอายุคุ้นชินในการรับประทาน การเพิ่มผงโรยอาหารจะช่วยให้อาหารจานเดิมๆ มีความหลากหลายของรสชาติมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่ไปหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อช่วยให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น

จุดเด่น
 • ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวเพิ่มกลิ่นรสและกระตุ้นความอยากอาหาร ซึ่งช่วยลดการปรุงแต่งรสอาหารจากน้ำตาล หรือน้ำปลาได้ หรือช่วยชูรสอาหารให้มีความอร่อยขึ้น มี 3 สูตร ประกอบด้วย

         - สูตรดั้งเดิม

         - สูตรเพิ่มโปรตีนจากเนื้อปลา

         - สูตรเพิ่มรสเด็ดเล็กน้อย

 • ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวฯ ใช้วัตถุดิบธรรมชาติและ มีส่วนประกอบของผักและสมุนไพรที่จะช่วยเพิ่มรสชาติ ให้กับอาหาร โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับประทานอาหารได้อร่อยขึ้น
 • ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวฯ มีส่วนประกอบของน้ำปลาผง และน้ำตาล น้อยกว่า 0.2 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (ประมาณ 10 กรัม) และปราศจากวัตถุปรุงแต่งรส และผงชูรส
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องปรุงรส
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป