ผลิตภัณฑ์ข้าวหมักอัดเม็ดต้านภาวะอ้วน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์ข้าวหมักอัดเม็ดต้านภาวะอ้วน” ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดการสร้างและการสะสมไขมันในเซลล์ไขมัน รวมทั้งมีฤทธิ์ในการลดไขมันไตรกลีเซอไรด์และคอเรสเตอรอลในเลือด และต้านภาวะอ้วน

รายละเอียด

        ข้าวหมากเป็นอาหารพื้นบ้านที่พบได้ทั่วไปทุกภาค และเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนาน สามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งนอกจากความอร่อยแล้ว ยังมีคุณค่าและประโยชน์มากมายหลายด้าน เนื่องจากเป็นแหล่งโพรไบโอติกชั้นดี จึงมีการศึกษาวิจัย แป้งข้าวหมาก ข้าวหมาก และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากแป้งข้าวหมาก จากสถาบันต่างๆมากขึ้น

        “ผลิตภัณฑ์ข้าวหมักอัดเม็ดต้านภาวะอ้วน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 ที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่หลากหลาย มีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และมีคุณสมบัติในการเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อร่างกาย ลดการสร้างและการสะสมไขมันในเซลล์ไขมัน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารสกัดข้าว และสารสกัดจากพืชหรือสมุนไพรทำให้สามารถช่วยต้านภาวะอ้วนได้อีกด้วย

จุดเด่น
 • ต้านภาวะอ้วน ลดการสร้างและการสะสมไขมันในเซลล์ไขมัน

 • เสริมภูมิคุ้มกัน มีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้รักสุขภาพ

 • ผู้บริโภคทั่วไป