ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่และต้มข่าไก่พร้อมบริโภคสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่กับต้มข่าไก่สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก” ผ่านกระบวนการดัดแปลงเนื้อสัมผัสของอาหารให้เหมาะกับผู้มีภาวะกลืนลำบาก อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและลำคอ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสมอง ฯลฯ  พร้อมบริโภค ไม่ต้องเคี้ยว กลืนง่ายไม่สำลัก และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

รายละเอียด

       “ภาวะกลืนลำบาก” เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมของช่องปากและคอหอย มักพบในผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและลำคอ โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ ทำให้เกิดความอยากอาหารน้อยลง เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร  ขาดน้ำ และติดเชื้อทางเดินหายใจจากการสำลักได้ แนวทางช่วยเหลือที่สำคัญก็คือก็คือการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการดัดแปลงเนื้อสัมผัสอาหารให้มีเนื้อสัมผัสอ่อนนิ่ม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลืนได้ง่ายขึ้น

      “ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่กับต้มข่าไก่พร้อมบริโภคสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก”ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก  โดยการดัดแปลงสูตรอาหารไทย ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอรี่กับต้มข่าไก่ ตามมาตรฐานของ National Dysphagia Diet (ระดับ 1: Dysphagia pureed diet โดยมีลักษณะเป็นอาหารข้นเป็นเนื้อเดียวกัน เกาะกันเป็นก้อน คล้ายพุดดิ้ง)  ได้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ต้มข่าไก่สเตอริไลซ์ บรรจุในถุงรีทอร์ทเพาช์และบรรจุภัณฑ์กระป๋อง มีความคงตัวและคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นาน 1 ปี และผ่านการทดสอบในอาสาสมัครพบว่ามีรสชาติดี  สามารถกลืนได้ง่าย ไม่สำลักในขณะบริโภค

จุดเด่น
 • กลืนง่าย ไม่ต้องเคี้ยว
 • คุณค่าทางด้านโภชนาครบถ้วน
 • พร้อมรับประทาน สะดวกต่อการพกพา
 • อายุการเก็บรักษานานกว่า 1 ปีที่อุณหภูมิห้อง
 • ทดสอบกับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากแล้วว่ามีเนื้อสัมผัสเหมาะสมและไม่ทำให้เกิดการสำลักขณะรับประทาน
 • มีความหนืดอยู่ในช่วง 4.9 -7.7 Pa.s จัดว่าเป็น Dysphagia pureed diet ตามเกณฑ์ของ The National Dysphagia Diet
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมเพื่อผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก
 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ
 • ผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก
 • ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและลำคอ
 • ผู้ป่วยอัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วยอื่นๆ ที่มีภาวะกลืนลำบาก