ผลิตภัณฑ์คุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์คุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่” มีส่วนผสมของหญ้าดอกขาวที่สามารถช่วยลดความต้องการในการสูบบุหรี่ รับประทานง่าย รสชาติดี ปลอดภัย และเหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการเลิกบุหรี่

รายละเอียด

        พฤติกรรมการเสพติดบุหรี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร อีกทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบและโรคมะเร็งปอดซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายแนวทางการบำบัดเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบำบัดค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการบำบัดนาน

       “ผลิตภัณฑ์คุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่” ได้พัฒนาและคิดค้นเพื่อบำบัดผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยการนำสารสกัดจากหญ้าดอกขาวที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นและราคาถูก มีสารนิโคตินอยู่ในปริมาณต่ำไม่ทำให้ติดและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และยังช่วยรักษาระดับนิโคตินไม่ทำผู้ติดนิโคตินในบุหรี่รู้สึกเหมือนถอนบุหรี่แบบกะทันหัน นอกจากนี้สารไนเตรตที่อยู่ในรูปเกลือโซเดียมจะทำให้รู้สึกชาและฝาดลิ้น เกิดการรับรสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป จึงทำให้ลดความอยากบุหรี่ลง และสามารถนำมาใช้ทดแทนยาแพทย์แผนปัจจุบันที่มีราคาแพงได้

จุดเด่น
 • รสชาติดี ช่วยลดอาการอยากสูบบุหรี่
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการติดบุหรี่เมื่อเทียบกับวิธีอื่น
 • ผ่านการทดสอบเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการแล้ว
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • สถานพยาบาลทั่วไปที่มีผู้ป่วยหรือผู้บำบัดการเลิกบุหรี่
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ที่มีความต้องการเลิกบุหรี่
 • ผู้สนใจทั่วไป