ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากผักห้าสี

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผงโรยข้าวจากผักห้าสี” ประกอบด้วยผัก 6 ชนิด ได้แก่ แครอท ฟักทอง มะเขือเทศราชินี กะหล่ำปลีม่วง หัวไชเท้า และผักบุ้ง ทำให้อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งวิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร อีกทั้งยังมีรสชาติและลักษณะที่เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภค นับเป็นทางเลือกใหม่ของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป เด็ก และผู้สูงอายุ

รายละเอียด

        กระแสรักสุขภาพกำลังมาแรงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีความใสใจและดูแลสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกมารองรับความต้องการในการบริโภคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

        “ผงโรยข้าวจากผักห้าสี” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยนำผักชนิดต่างๆ ได้แก่ แครอทและฟักทอง (ผักสีเหลืองส้ม) มะเขือเทศราชินี (ผักสีแดง) กะหล่ำปลีม่วง (ผักสีม่วง) หัวไชเท้า (ผักสีขาว) และผักบุ้ง (ผักสีเขียว) ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งวิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร และสารพฤกษเคมี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับข้าวหุงซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพแล้ว ยังเป็นการแก้ปัญหาการเน่าเสียของผักสด โดยนำมาแปรรูปเพื่อให้เก็บรักษาได้ยาวนาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชผักทางการเกษตร

จุดเด่น
 • วัตถุดิบเป็นผักห้าสี ซึ่งมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

 • รับประทานง่าย สะดวกในการบริโภค

 • มีกลุ่มผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพ

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป

 • ผู้ที่รักสุขภาพ