TechPropose การนำเสนอจากผู้มีเทคโนโลยี

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ผลิตภัณฑ์ยับยั้ง HIV ชนิดทา

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งHIV” ผ่านทางเนื้อเยื่อบุผิว รวมทั้งจุลชีพก่อโรคที่มากับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะสตรีและกลุ่มรักร่วมเพศสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

        การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ “HIV” ที่เป็นสาเหตุของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ “โรคเอดส์”ยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขระดับโลก ปัจจุบัน ยังไม่มียารักษาให้หายขาดจนสามารถกำจัดเชื้อให้หมดสิ้นจากร่างกาย มีเพียงยาต้านเอดส์ที่ช่วยประคับประคองไม่ให้เชื้อเพิ่มจำนวนมากขี้น แต่การใช้ยาต้านเอดส์ในระยะยาวก็มีผลข้างเคียงต่อร่างกายหลายอย่าง ดังนั้น การป้องกันการติดเชื้อจึงยังคงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม การป้องกันตนเองสำหรับฝ่ายหญิงเป็นเรื่องที่ยากหรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย หากสามีหรือคู่ของตนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV แต่ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ถุงยางอนามัย อีกทั้งความพยายามในการผลิตวัคซีนเอดส์ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จในขณะนี้

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง HIV” ที่มีคุณสมบัติป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (STI) โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง HIV รวมถึงจุลชีพก่อโรคที่มากับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ผ่านทางเนื้อเยื่อบุผิวได้ สำหรับใช้เฉพาะที่ เช่น ช่องคลอดหรือทวารหนัก สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น เจล ครีม ยาเหน็บ แผ่นฟิล์ม สารหล่อลื่น ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ผลิตขึ้นจากสารสกัดธรรมชาติ ผ่านการทดสอบในด้านประสิทธิภาพว่าสามารถยับยั้งเชื้อ HIV ได้จริง และมีความปลอดภัยสูงไม่เป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุผิวช่องคลอด และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

จุดเด่น
 • ไมโครบิไซด์ ชนิดแรกของโลกที่ผลิตจากสารธรรมชาติ มีฤทธิ์ยับยั้งทั้ง R5- และ X4- tropic HIV-1 รวมทั้งจุลชีพก่อโรคที่มากับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 • มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุผิวช่องคลอด และไม่ก่ออาการระคายเคือง
 • พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น เจล ครีม ยาเหน็บ แผ่นฟิล์ม สารหล่อลื่น ฯลฯ
 • ผลงานวิจัยมีความเป็นนวัตกรรมและมีโอกาสทางการตลาดสูงทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาใช้ภายนอก
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ HIV และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะสตรีและกลุ่มรักร่วมเพศ
 • โรงพยาบาลและคลินิก