ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเทคโนโลยีที่ต้องการ

 1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 2. มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 3. มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
 4. มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้     
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด” ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรูปแบบนาโน มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดตัวเรือดในบ้านเรือน ที่พักอาศัย มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        “เรือด” ปรสิตภายนอกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก นำมาซึ่งเชื้อโรคและความสกปรก ตัวเรือดมีความสามารถในการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงหลายชนิด ควบคุมได้ยากในพื้นที่ที่มีการระบาด ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านที่พักอาศัย ปกติการกำจัดตัวเรือดในเครื่องนอนนิยมใช้สารเคมี แต่ก็มักจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยเพราะต้องสัมผัสโดยตรง และยังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อควบคุมและกำจัดตัวเรือดอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรพัฒนาในรูปแบบนาโน จากการทดสอบใช้จริง โดยการฉีดในซอกมุมภายในโรงแรมซึ่งเกิดการระบาดของตัวเรือดพบว่าสามารถกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาสั้น ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
 • สามารถป้องกันและกำจัดตัวเรือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 • สะดวกต่อการใช้งาน
 • เก็บรักษาได้นาน
 • ขั้นตอนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ โดยใช้วัตถุดิบและเครื่องมือผลิตที่หาได้ง่ายในประเทศ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดแมลงต่างๆ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในบ้านหรือที่อยู่อาศัย