ผลิตภัณฑ์อาหารนุ่มสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวและการกลืน

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์
 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์อาหารนุ่มสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวและการกลืน” ผลิตจากเนื้ออกไก่ที่ยังคงรูป แต่ให้เนื้อสัมผัสที่มีความอ่อนนุ่มมาก สามารถบดเคี้ยวได้ด้วยเหงือกหรือลิ้นกับเพดานปาก ย่อยง่าย เหมาะสำหรับนำไปประกอบอาหารประเภทต่างๆ สำหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาด้านการเคี้ยว การกลืน รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ 

รายละเอียด

        ในปัจจุบัน “ปัญหาด้านการบดเคี้ยว การกลืน และการย่อย” มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากทั้งจากกลุ่มผู้รักษา/พักฟื้นด้านทันตกรรม เช่น ผ่าตัดขากรรไกร ถอดฟัน ผ่าฟันคุด ฯ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้มีปัญหาทางระบบย่อยอาหาร ทำให้มีความลำบากในการรับประทานอาหารหรือเลือกซื้ออาหาร ถึงในปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ ได้แก่ อาหารเหลวและอาหารเจล หากแต่เป็นรูปแบบอาหารที่ไม่คุ้นเคยอาจทำให้ลดความอยากอาหารลงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว 

       กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์อาหารนุ่มสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวและการกลืน” ผลิตจากเนื้ออกไก่ที่ยังคงรูป โดยใช้กรรมวิธีพิเศษเพื่อให้ได้เนื้ออกไก่ที่มีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มมาก สามารถบดเคี้ยวได้ด้วยเหงือหรือลิ้นกับเพดานปาก หากแต่ยังคงรูปน่ารับประทาน สามารถนำไปปรุงเมนูอาหารได้หลากหลาย ง่ายต่อการรับประทาน และยังเพิ่มความอยากอาหารในกลุ่มผู้ป่วย นอกจากนี้อกไก่นุ่มยังย่อยและดูดซึมได่ง่าย 
 

จุดเด่น
 • ง่ายต่อการบดเคี้ยวได้ด้วยเหงือหรือลิ้นกับเพดานปาก แต่ยังคงรูปน่ารับประทาน

 • สามารถนำไปปรุงเมนูอาหารได้หลากหลาย

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
อกไก่

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร

 • โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กลุ่มผู้บริโภคที่รักษา/พักฟื้นด้านทันตกรรม เช่น ผ่าตัดขากรรไกร ถอดฟัน ผ่าฟันคุด ฯ

 • กลุ่มผู้บริโภคที่มีปัญหาด้านการเคี้ยว การกลืน และระบบย่อยอาหาร

 • กลุ่มผู้ป่วยพักฟื้นทั่วไป

 • กลุ่มผู้สูงอายุ

 • กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป