ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยพร้อมรับโจทย์

จำนวน 12 คน

ระดับความพร้อม

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
การตอบรับ
การตอบรับ