ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกปลาป่นช่วยรักษาภาวะกระดูกพรุน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกปลาป่นช่วยรักษาภาวะกระดูกพรุน” เป็นแคลเซียมเสริมอาหารที่สกัดจากกระดูกปลา จึงทำให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงกว่าแคลเซียมชนิดรับประทานทั่วไปที่ใช้รักษาโรคกระดูกพรุนในท้องตลาด และมีราคาย่อมเยา เนื่องจากผลิตในประเทศ

รายละเอียด

        ‘กระดูกพรุน’ เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีผลต่อสุขภาวะของประชากร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หนึ่งในวิธีการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนคือการสะสมมวลกระดูกด้วยการรับประทานแคลเซียมเสริม ซึ่งปัจจุบันมีการนำเอาแคลเซียมชนิดรับประทานมาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างแพร่หลาย ซึ่งมักพบรายงานผลข้างเคียงจากการรับประทานทั้ง อาการท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน อีกทั้งยังมีราคาที่สูงเนื่องจากต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

        “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกปลาป่นช่วยรักษาภาวะกระดูกพรุน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันรักษาสภาวะกระดูกพรุนด้วยอาหารแคลเซียมเสริมที่สังเคราะห์จากแหล่งธรรมชาติ จึงทำให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงกว่าแคลเซียมชนิดรับประทานทั่วไปที่ใช้รักษาโรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ยังมีราคาย่อมเยา เพราะผลิตในประเทศ อีกทั้งยังสามารถนำมาผลิตและพัฒนาต่อยอดเป็นอาหารเสริมแบบฮาลาลได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผลิตจากปลา

จุดเด่น
 • มีผลข้างเคียงน้อยกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่ขายตามท้องตลาด

 • เป็นการพัฒนาแนวทางการป้องกัน รักษาสภาวะกระดูกพรุน

 • ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์แคลเซียมจากต่างประเทศ

 • ผลิตจากปลา จึงผลิตเป็นอาหารเสริมแบบฮาลาลได้

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

 • ผู้ที่สนใจ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน

 • ผู้ที่สนใจ