ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดสุขภาพ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดสุขภาพ” ที่ใช้กระบวนการหมักโดยไม่เติมสารปรุงแต่งรส มีพลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และมีใยอาหารสูงกว่าเห็ดสด รวมถึงมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

รายละเอียด

        ในปัจจุบันนี้ การบริโภคของคนส่วนใหญ่หันมาสนใจ ใส่ใจในการรับประทานอาหารเทรนสุขภาพกันมากขึ้น และ ‘เห็ด’ เป็นทางเลือกที่หาได้ง่ายและสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย และแหนมเห็ดก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่คนนิยมบริโภค ซึ่งกระบวนการผลิตแหนมเห็ดแบบเดิมยังมีข้อด้อยอยู่หลายประการ จึงเกิดการพัฒนากระบวนการผลิตแหนมเห็ดด้วยกระบวนการหมัก

        “ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดสุขภาพ” ได้รับการพัฒนาและคิดค้นโดยใช้กระบวนการหมักโดยไม่เติมสารปรุงแต่งรส ผลิตภัณฑ์ให้พลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และมีใยอาหารสูงกว่าเห็ดสด มีปริมาณโซเดียมต่ำเมื่อเทียบกับแหนมทั่วไปในท้องตลาด รวมถึงมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ ของเหลือจากการผลิตสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำซุปเห็ดผง ที่มีปริมาณกรดกลูตามิกสูง ซึ่งใช้ทดแทนผงปรุงรสสำหรับประกอบอาหารได้อีกด้วย

จุดเด่น
 • ใช้กระบวนการหมักโดยไม่เติมสารปรุงแต่งรส ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีพลังงาน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และใยอาหาร สูงกว่าเห็ดสด

 • มีปริมาณโซเดียมต่ำกว่าแหนมเห็ดทั่วไปในท้องตลาด

 • สามารถนำของเหลือจากการผลิตไปเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำซุปเห็ดผงที่มีปริมาณกรดกลูตามิกสูง สามารถใช้ทดแทนผงปรุงรสได้

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • ผู้ประกอบการ/ เกษตรกร/ เจ้าของฟาร์มเห็ด

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป

 • ผู้ที่รักสุขภาพ