ผลิตภัณฑ์โปรตีนเวย์จากหนอนด้วงสาคู

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

  • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

  • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        ผลิตภัณฑ์ “โปรตีนเวย์จากหนอนด้วงสาคู” ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่ต้องการโปรตีนหรือมองหาแหล่งโปรตีนที่ไม่ได้ผลิตจากนมวัว ซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้โปรตีนจากนมวัวหรือถั่ว ต้นทุนต่ำ กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน และมีความปลอดภัย 

รายละเอียด

        ‘เวย์ (whey)’ เป็นโปรตีนที่ได้จากการผลิตเนยแข็งซึ่งมักผลิตจากนมวัว ทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่แพ้นมวัวไม่สามารถรับประทานได้ หรือแม้แต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานเนื่องจากโปรตีนเวย์มีผลต่อการลดลงของระดับน้ำตาลในเลือด อีกทั้งนมวัวยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากระบบสารคัดหลั่งและอาจเป็นพาหะของโรคหลายชนิด ทำให้กระบวนการผลิตโปรตีนเวย์จากนมวัวมักใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งต้องใช้ต้นทุนสูงตามไปด้วย

        “ผลิตภัณฑ์โปรตีนเวย์จากหนอนด้วงสาคู” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่ต้องการโปรตีน โดยหนอนด้วงมีปริมาณโปรตีนที่มากกว่าที่ได้รับจากเนื้อสัตว์ นมวัว และแมลงส่วนใหญ่ ระบบภายในของหนอนด้วงไม่เอื้อต่อการเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคติดต่อ จึงลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคและควบคุมความปลอดภัยได้ง่าย นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไม่ซับซ้อนทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ ทำให้โปรตีนเวย์จากหนอนด้วงเป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในการใช้แก้ปัญหาของผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีนและกรดอะมิโนจำเป็นแต่แพ้นมวัว และผลิตภัณฑ์นี้ยังเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่น ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย