พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมสาหร่ายผักกาดทะเล

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมสาหร่ายผักกาดทะเล” ผลิตภัณฑ์พาสต้าไร้กลูเตน เสริมสารอาหารจากสาหร่ายผักกาดทะเล ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริโภคอาหารเส้นเพื่อสุขภาพ

รายละเอียด

        ปัจจุบันความต้องการอาหารปลอดกลูเตนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในต่างประเทศ ที่พบว่าประชากรจำนวนมากเป็นโรคแพ้กลูเตน ส่งผลให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลอดกลูเตนในตลาดมากขึ้น เช่น เส้นพาสต้า บิสกิต แป้ง และแป้งขนมปัง เพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดกลูเตน ถูกสุขลักษณะ และมีคุณภาพ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคเพิ่มมากขึ้น 

        “พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมสาหร่ายผักกาดทะเล” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไร้กลูเตน และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้เส้นพาสต้า โดยผลิตภัณฑ์ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า และเสริมสาหร่ายผักกาดทะเลผงเพื่อเพิ่มไฟเบอร์และวิตามิน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน รวมถึงทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สาหร่ายผักกาดทะเลของไทยในระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย

จุดเด่น
 • เพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร เช่น ไฟเบอร์และวิตามินแก่เส้นพาสต้า
 • ผู้ที่แพ้กลูเตนในแป้งสาลีสามารถรับประทานได้
 • เพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์สาหร่ายผักกาดทะเลในไทย
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เส้น
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
 • ผู้บริโภคที่มีภาวะแพ้กลูเตน
 • ผู้บริโภคทั่วไป