ยางมะตอยจากพลาสติกเหลือใช้

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีพลาสติกเป็นขยะเหลือทิ้งของโรงงาน
 2. หรือเป็นผู้บริหารจัดการหลุมฝังกลบ
 3. ต้องการเป็นผู้ผลิตยางมะตอย PMA
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีผลิต “ยางมะตอยจากพลาสติกเหลือใช้” กระบวนการผสมขยะพลาสติกเพื่อเพิ่มคุณภาพยางมะตอย สำหรับทำถนน

รายละเอียด

      ยางมะตอยชนิด PMA เป็นส่วนผสมระหวางโพลีเมอร์ (POLYMER) กับ แอสฟลตซีเมนต (ASPHALT CEMENT) ซึ่งเป็นเกรดที่มีคุณสมบัติสูง มีความทนทาน และต้านทานสูง วัตถุดิบจึงมีราคาแพงกว่ายางมะตอยเกรดทั่วไป

      "ยางมะตอยจากพลาสติกเหลือใช้" ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตยางมะตอยโดยใช้พลาสติกเหลือใช้ที่คละเกรด นำมาเป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้ยางมะตอยชนิด PMA ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ต้นทุนต่ำ ทนความร้อนและเย็น ยืดอายุการใช้งาน  ป้องกันรอยแตกร้าว ผ่านกระบวนการผสมพลาสติกที่ลดต้นทุนการผลิต และประหยัดพลังงาน

จุดเด่น

 • ยางมะตอยชนิด PMA ทำให้อายุการใช้งานถนนเพิ่มขึ้น 2 เท่า
 • ด้วยส่วนผสมจากขยะเหลือทิ้งจึงมีราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกกว่าการซื้อพลาสติกบริสุทธิ์มาผสม
 • มีอุปกรณ์การผสมที่สามารถ ลดค่าใช้จ่าย พลังงานและเวลา ในการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

 • ต้นทุนวัตถุดิบพลาสติกที่ถูกกว่า เพราะใช้ขยะพลาสติกคละเกรด ที่สูตรทั่วไป ต้องทำการคัดแยกให้ได้พลาสติกรีไซเคิลที่เฉพาะเจาะจง จึงจะควบคุมผล การทนร้อน ทนเย็นได้
 • ประหยัดค่าพลังงานในการผสมและระยะเวลาที่ใช้
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • โรงงานผู้ผลิตปูนซีเมนต์
 • กลุ่มวิสาหกิจทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงงานผู้ขายยางมะตอย
 • ผู้รับเหมาทำถนนยางมะตอย
 • ผู้บริหารจัดการหลุมฝักกลบ หรือจัดการขยะชายทะเล
 • รัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเล