รถเข็นไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบคลินิกและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 • มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ร่วมพัฒนาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
 • มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคลากร
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีออกแบบและสร้าง “รถเข็นไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง” สามารถเคลื่อนที่ได้อิสระรอบทิศทางแม้ในพื้นที่จำกัด มีระบบความปลอดภัยตัดการทำงานอัตโนมัติในบางสถานการณ์ ต้นทุนต่ำสามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้

รายละเอียด

       “รถเข็นไฟฟ้า” เครื่องมือช่วยเหลือการเดินสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเดินเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ปัจจุบันอุปกรณ์สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ผู้ขับขี่ควบคุมได้ตามต้องการ แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องวงเลี้ยวของตัวรถ

        “รถเข็นไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ที่ต้องการการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ อาศัยการเคลื่อนที่ของล้อแมคคานัมที่สามารถเคลื่อนที่รอบทิศทาง โดยใช้รีโมตหรือปุ่มบังคับ ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูง โดยระบบการทำงานจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งกรณีมีปัญหาการเคลื่อนที่ หรือผู้ควบคุมต้องการตัดการสั่งงาน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ ความเร็วในการเคลื่อนที่ และการเลี้ยว ผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ำ ผ่านการทดสอบด้านความพึงพอใจจากผู้ใช้แล้ว

จุดเด่น
 • รถเข็นไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง อย่างอิสระแม้ในพื้นที่จำกัด
 • มีระบบความปลอดภัย ตัดระบบเมื่อเกิดกรณีมีปัญหาการเคลื่อนที่
 • ขั้นตอนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ ใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่หาได้ง่ายในประทศ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1