ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยี “ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส” เป็นระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบรวดเร็วโดยไม่สัมผัสกับร่างกาย สามารถตรวจได้หลายเป้าหมายในครั้งเดียว ช่วยคัดกรองผู้ป่วยออกจากฝูงชนได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

       “โรคระบาด” ภัยคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมหรือติดเชื้อ สัมผัสใกล้ชิดจากผู้ที่มีอาการ โดยทั่วไปผู้ที่ติดเชื้อหรือมีอาการป่วยจะมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น หรือเรียกว่าอาการไข้ หากบุคคลที่มีอาการเหล่านี้อยู่ในสถานที่ที่มีกลุ่มคนที่หนาแน่น เช่น สนามบิน โรงเรียน นิทรรศการต่างๆ อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้

       เทคโนโลยี “ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส” ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยใช้หลักการถ่ายภาพความร้อนร่วมกับองค์ความรู้ในการค้นหาใบหน้ามาพัฒนาระบบที่สามารถตรวจวัดได้หลายคนในครั้งเดียว ซึ่งการวัดอุณหภูมิของร่างกายเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแยกผู้ป่วยหรือมีอาการไข้ออกจากฝูงชน ซึ่งตัวระบบสามารถใช้งานได้ง่าย ติดตั้งสะดวก มีการแสดงผลเป็นค่าอุณหภูมิเหนือใบหน้า การแสดงผลสามารถทำได้ทั้งภาพปกติและภาพรังสีความร้อน สามารถตรวจได้รวดเร็ว ใช้เวลาในการประมวลผลเพียง 0.1 วินาที ทำให้สามารถคัดกรองได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสการแพร่เชื้อ

จุดเด่น
 • แสดงผลเป็นค่าอุณหภูมิเหนือใบหน้าอย่างรวดเร็วภายใน 0.1 วินาที
 • วัดได้ครั้งละ 3 คน ในระยะ 1-2 เมตร
 • ตรวจจับโดยไม่สัมผัสกับเป้าหมาย
 • ระบบคัดกรองจะเตือนด้วยอักษรและเสียง
 • แสดงผลได้ทั้งภาพปกติและภาพรังสีความร้อน
   
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ
 • ผู้ที่สนใจ
   
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สถานศึกษา
 • สถานพยาบาล
 • สนามบิน
 • อาคารจัดนิทรรศการ