ระบบจัดการข้อมูลเมล็ดพันธุ์พืชด้วยแอปพลิเคชั่น (Seed Inventory Management System--SIMS)

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 •  
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

         เทคโนโลยี “ระบบจัดการข้อมูลเมล็ดพันธุ์พืชด้วยแอปพลิเคชัน” (Seed Inventory Management System--SIMS) สำหรับช่วยบริหารจัดการบันทึกข้อมูลจำนวนเมล็ดพันธุ์พืชด้วยแอปพลิเคชัน ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อลดความผิดพลาดจากผู้ทำงาน (Human error) ระบบใช้งานได้ง่าย มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลายเพื่อตอบโจทย์นักปรับปรุงพันธุ์พืช

รายละเอียด

         การบริหารจัดการข้อมูลเมล็ดพันธุ์เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ต้องอาศัยความละเอียดและแม่นยำในการตรวจนับจำนวนเมล็ด ซึ่งขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่        นักปรับปรุงพันธุ์พืชจะเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบกระดาษ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดจากผู้ทำงาน (Human error)  เช่น การบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด การคัดลอกข้อมูลที่ผิดพลาดหรือการทำข้อมูลสูญหาย ไม่ครบถ้วน และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

         เทคโนโลยี “Seed Inventory Management System (SIMS)” ได้รับการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการ Android ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย บันทึกข้อมูลจำนวนเมล็ดพันธุ์แบบ real-time และเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใน Cloud Computing ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ด้วยแพลตฟอร์มที่เป็นระบบเพื่อตอบโจทย์การทำงานของนักปรับปรุงพันธุ์พืช

จุดเด่น
 1. บันทึกข้อมูลแบบ real-time และเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใน Cloud Computing
 2. ใช้งานได้หลายคนเพราะมีแพลตฟอร์มที่เป็นระบบ
 3. มีระบบที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
 4. ใช้งานง่าย สะดวก
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีทางการเกษตร
 • มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยพันธุ์พืช และศูนย์วิจัยทางการเกษตร
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • นักปรับปรุงพันธุ์พืช
 • นักวิจัยทางพันธุ์พืช
 • Smart Farmer
 • ผู้สนใจทั่วไป