ระบบรับแจ้งเหตุผ่านมือถือ S.O.S Thailand

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและพัฒนา “ระบบรับแจ้งเหตุผ่านมือถือ S.O.S Thailand” เพื่อรับเรื่องการแจ้งเหตุฉุกเฉินจากประชาชนทั่วไป โดยใช้มือถือที่ทุกคนมีติดตัว ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย สะดวกต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากไม่ต้องจำเลขหมาย ไม่ต้องรอสาย และไม่ต้องอธิบายจุดเกิดเหตุ

รายละเอียด

        ปัจจุบันการแจ้งเหตุเพื่อเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนต้องโทรติดต่อผ่านหมายเลขบริการต่าง ๆ ซึ่งใช้เวลานานเพราะนอกจากต้องหาหมายเลขให้ถูกต้องแล้ว ยังต้องรอสายจากเจ้าหน้าที่ ต้องอธิบายเหตุการณ์และแจ้งจุดเกิดเหตุ ซึ่งอาจไม่ทันต่อการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการที่ไม่สามารถติดตามผลเรื่องที่แจ้งเหตุไว้ จึงต้องเสียเวลาในการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ใหม่

        “ระบบรับแจ้งเหตุผ่านมือถือ S.O.S Thailand” ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุต่างๆ ไปยังหน่วยงานภาครัฐโดยใช้มือถือที่ทุกคนมีติดตัว ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าถึงการแจ้งเหตุผ่านมือถือ โดยสามารถส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอเข้าระบบเพื่อเป็นหลักฐานได้ทันที จึงทำให้สามารถลดและป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

จุดเด่น
 • ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ประหยัดเวลา
 • ง่ายต่อการเข้าถึงการแจ้งเหตุผ่านมือถือ
 • เข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • องค์กรรัฐ
 • ผู้ประกอบการด้านการติดต่อสื่อสารภายในประเทศ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • บุคคลทั่วไป