ระบบ IoT สำหรับเชื่อมต่อเครื่องจักรอุตสาหกรรม

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง "ระบบ IoT สำหรับเชื่อมต่อเครื่องจักรอุตสาหกรรม" มีเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ที่สามารถเชื่อมกับเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมของทุกยี่ห้อได้ทันที รวมถึง controller ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม รวมทั้งมี web Server คอยให้บริการในประเทศไทย รวมถึงมีแอพพลิเคชันให้ใช้งาน โดยไม่มีค่าบริการ

รายละเอียด

        ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมจึงต้องมีการปรับตัว นำเอาเทคโนโลยีทางด้านการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ (Internet of Thing :IoT)  มาใช้ โดยเมื่อใช้เทคโนโลยี IoT เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรม จะทำให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติและสามารถเก็บข้อมูลในระบบผ่านคลาวด์ (Cloud) ออนไลน์และควบคุมการใช้งานด้วยแอพพลิเคชัน

       "ระบบ IoT สำหรับเชื่อมต่อเครื่องจักรอุตสาหกรรม" ได้พัฒนาและคิดค้นระบบการทำงานที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะ PLC  Inverter และ Controller มี web Server คอยให้บริการในประเทศไทย รวมถึงมีแอพพลิเคชันให้ใช้งาน โดยไม่คิดค่าบริการ ด้วยระบบดังกล่าวนี้ผู้ใช้บริการจะสามารถสร้างรีโมทควบคุมแบบ Smart Machine และพัฒนาอุปกรณ์แบบ Real-Time ที่มีต้นทุนต่ำได้ จึงเหมาะกับทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

จุดเด่น
 • ไม่มีค่าบริการ web Server และ application
 • พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แบบ Real-Time
 • เชื่อมต่อกับเครื่องจักรได้ทุกประเภท
 • ลงทุนน้อย
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
 • ผู้ที่สนใจ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 • ผู้ที่สนใจ