รับให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ เขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์และซอฟแวร์ด้านต่างๆ

กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ

เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์
การบริหารโครงการพัฒนาซอฟแวร์

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
Nathapong Lerdsri
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัท ดูเออร์ จำกัด
ตำแหน่งงาน
CEO
ที่อยู่
168/14 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
อำเภอ / เขต
ลาดพร้าว
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10230
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
Nathapong Lerdsri
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์
การบริหารโครงการพัฒนาซอฟแวร์

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

การเขียนโปรแกรม

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
Digital-Computer programming
การเขียนโปรแกรม [computer programming]
เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์
Digital
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
> 10
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา

เป็น CEO ของ บริษัท ดูเออร์ จำกัด
เป็นหนึ่งใน 7 บริษัท ในกลุ่ม YDMThailand ด้าน Online Marketing

พัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ มากกว่า 100 เว็บไซต์ เช่น
www.tourismthailand.org
www.moe.go.th
www.KKAsset.com
www.JigsawOffice.com
www.Aira.co.th
www.bol.co.th
www.governmentcomplex.com
www.oic.or.th
www.onesqa.or.th
www.royin.go.th
www.surapon.com
www.tararom.com

 

รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารประกอบ
รูปภาพประกอบ (ถ้ามี)
การตอบรับ