1

 

รายละเอียด

       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ การขอรับอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยในรูปแบบ Exclusive Licensing สำหรับการผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 10 ปี ในโครงการ "การพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์"  โดยมีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 700,000 บาท (ชำระครั้งเดียวในวันลงนามสัญญา)

 

ระยะเวลารับสมัคร

วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2562

 

ติดต่อขอรับอนุญาตใช้สิทธิ์

สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

02-579-7435 ต่อ 3305-3309