รายละเอียด

       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ การขอรับอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัยในรูปแบบ Exclusive Licensing สำหรับการผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 5 ปี ในโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของเวชสำอางดอกไม้ไทย"  โดยมีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 700,000 บาท (ชำระครั้งเดียวในวันลงนามสัญญา)

 

ระยะเวลารับสมัคร

ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

ติดต่อขอรับอนุญาตใช้สิทธิ์

สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

02-579-7435 ต่อ 3305-3309