รายละเอียด

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศการอนุญาตใช้สิทธิ์ผลงานวิจัยแบบ Exclusive Licensing ในการผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระยะเวลา 7 ปี จำนวน 1 ผลงานวิจัย ได้แก่ โครงการ "การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชัน สำหรับผู้ที่มีภาวะ metabolic syndrome และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง" โดยมีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี 1,300,000 บาท ชำระครั้งเดียวในวันลงนามสัญญา ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ่มเติม

        โทร : 02-579-7435 ต่อ 3305-3309