สารดับเพลิงจากเมล็ดยางพารา

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการออกแบบและผลิต “สารดับเพลิงจากเมล็ดยางพารา” ที่มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงประเภทน้ำมัน และก๊าซ (คลาสบี) มีคุณสมบัติในการตัดอากาศจากไอน้ำ ต้านทานความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

       อัคคีภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไฟเกิดจากน้ำมัน เชื้อเพลิง หรือก๊าซไวไฟชนิดต่าง ๆ ไม่สามารถดับได้ด้วยน้ำ แต่ต้องใช้สารดับเพลิงประเภทเคมีหรือสารดับเพลิงประเภทโฟมโปรตีน ซึ่งสารเหล่านี้ มีต้นทุนในการผลิตที่สูง และเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
        “สารดับเพลิงจากเมล็ดยางพารา” ได้รับการพัฒนามาใช้ในการดับเพลิง โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าโฟมโปรตีนสังเคราะห์ มีต้นทุนในการผลิตต่ำ ผลิตจากเมล็ดยางพาราที่หาได้ง่าย ราคาถูก และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 

จุดเด่น
 • มีประสิทธิภาพสูงในการดับเพลิงประเภทน้ำมันและก๊าซ (คลาสบี)
 • มีอัตราต้านทานเปลวไฟสูง มีคุณสมบัติในการตัดอากาศจากไอน้ำมันระเหยติดไฟจึงสามารถป้องกันไม่ให้ของเหลวกลายเป็นไอ
 • สามารถปกคลุมเปลวไฟในแนวราบได้ดี
 • ต้านทานความร้อนสูง 
 • ต้นทุนการผลิตต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐาน
 • นักลงทุนที่สนใจ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย
 • สถานีดับเพลิงทั่วไป
 • ผู้สนใจทั่วไป