สารสกัดกะทกรกบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “สารสกัดกะทกรกบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรเทาอาการเกร็ง สั่น เคลื่อนไหวช้า รวมถึงอาการทางจิต ผ่านการศึกษาทางคลินิกแล้ว ปลอดภัย และช่วยบรรเทาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

        การเผชิญโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อร่างกายของคนเราเมื่อเข้าสู่วัยชรา ซึ่งหนึ่งในโรคที่พบในผู้สูงอายุทั่วไป ได้แก่ โรคพาร์กินสัน ซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านความจำ การเรียนรู้ อารมณ์ รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ ซึ่งมีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีผลในการช่วยให้การทำงานของสารสื่อประสาทดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการลดอาการผิดปกติ

        “สารสกัดกะทกรกบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ” จึงได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันที่เกิดขึ้น เช่น อาการเกร็ง สั่น เคลื่อนไหวช้า รวมถึงอาการทางจิต ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบทางคลินิกแล้ว ปลอดภัย และมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จุดเด่น
 • สามารถบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ปลอดภัย เนื่องจากผลิตจากสมุนไพรไทย

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยา/ ยาจากสมุนไพรไทย

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • โรงพยาบาล

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สูงอายุ/ ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

 • ผู้สนใจทั่วไป