TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

สารสกัดจากสเต็มเซลล์จากข้าวไทย

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 2. มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ร่วมพัฒนาต่อยอด
 3. มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
 4. มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยีวิธีการผลิต “สารสกัดจากสเต็มเซลล์จากข้าวไทย” มีสารสกัดจากสเต็มเซลล์ข้าวที่มีประสิทธิภาพในการลดริ้วรอย

รายละเอียด

        ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในปัจจุบันที่ใช้สเต็มเชลล์จากพืชหรือสัตว์เป็นส่วนประกอบและอ้างอิงสรรพคุณหรือฤทธิ์ในการชะลอความชราและลดริ้วรอยนั้น ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ สารสกัดสเต็มเซลล์ที่ใช้ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาจำหน่ายสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสเต็มเซลล์มีราคาสูงตามไปด้วย

        “สารสกัดจากสเต็มเซลล์จากข้าวไทย” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยนักวิจัยไทย  ซึ่งได้เพาะเลี้ยงสเต็มเชลล์โดยใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบ โดยการใช้เทคโนโลยีหนี่ยวนำให้เกิดสเต็มเซลล์ และศึกษาประสิทธิภาพของสารสเต็มเซลล์จากข้าวซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ชะลอความชรา คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ รวมทั้งฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสเทียบเทียบเท่าหรือเหนือกว่าสารสกัดสเต็มเซลล์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์ที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางได้ ซึ่งนับเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยได้อย่างดีเยี่ยม โดยสารสกัดออกฤทธิ์ในการลดริ้วรอย อีกทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนัง และทำให้ผิวดูสว่างสดใส มีประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัยสูง ที่สำคัญสามารถผลิตได้ในประเทศ ซึ่งทำให้ราคาวัตถุดิบถูกลง ส่งผลให้สินค้ามีต้นทุนต่ำ สามารถตั้งราคาและทำการตลาดได้ง่ายกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ

จุดเด่น
 • สารสกัดสามารถผลิตได้ในประเทศ
 • ต้นทุนต่ำ
 • มีประสิทธิภาพดี
 • มีความปลอดภัยสูง
 • สามารถตั้งราคาและทำการตลาดได้ง่าย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง
 • ผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • สถาบันการศึกษาต่างๆ
 • ฯลฯ