สารสกัดบรอมิเลนจากสับปะรดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “สารสกัดบรอมิเลนจากสับปะรดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” โดยสามารถสกัดจากวัสดุทุกส่วนของสับปะรด บรอมิเลนที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียด มีแอคติวิตีและความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสูง และมีค่าความบริสุทธิ์ของบรอมิเลนเพิ่มขึ้นจากที่มีในสารสกัดหยาบถึง 3.79 เท่า

รายละเอียด

        ในปัจจุบัน สารสกัดที่ได้จากธรรมชาติที่อ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก และสารสกัดบรอมิเลนจากสับปะรดเป็นหนึ่งในสารสกัดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน โดยรวมถึงด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงาม ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด และอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินซี กรดซีตริก แร่ธาตุ

        กรรมวิธีผลิต “สารสกัดบรอมิเลนจากสับปะรดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้น โดยสามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมจริง  กระบวนการสกัดที่ใช้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้วัสดุทุกส่วนของสับปะรดมาใช้ในการเตรียมได้ และสามารถแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์และทำให้โปรตีนเข้มข้นได้ในขั้นตอนเดียว มีความสะดวก รวดเร็ว และใช้ต้นทุนต่ำ 

จุดเด่น
 • สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมจริง

 • สามารถใช้วัสดุทุกส่วนของสับปะรดในการเตรียมได้

 • บรอมิเลนที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียดที่มีแอคติวิตีและความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสูง

 • มีค่าแอคติวิตีและค่าความบริสุทธิ์ของบรอมิเลนเพิ่มขึ้นจากที่อยู่ในสารสกัดหยาบ

 • เป็นวิธีการสกัดที่สะดวก รวดเร็ว และใช้ต้นทุนต่ำ

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ความสวย และความงาม

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป

 • ผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ความสวย ความงาม

 • ร้านค้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง