สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลเสริมแมงกานีส

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลเสริมแมงกานีส” เพื่อแก้ปัญหาการขาดแร่ธาตุแมงกานีสในกุ้งขาว เสริมการเจริญเติบโต และมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเปลือกที่สมบูรณ์ของกุ้ง รวมถึงปรับกลไกทางสรีระเคมีได้ดีอีกด้วย

รายละเอียด

        ‘กุ้งขาว’ เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่าย มีความทนทานต่อโรคและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของความเค็มในน้ำ ทำให้กุ้งขาวได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเจริญเติบโตของกุ้งจำเป็นต้องมีการลอกคราบ ซึ่งการลอกคราบและการสร้างเปลือกจะสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับแร่ธาตุในน้ำและในอาหาร โดยแร่ธาตุแมงกานีส (Manganese) เป็นหนึ่งในธาตุที่จำเป็นต่อกุ้ง แม้ว่าจะต้องการในปริมาณน้อย (trace element) ซึ่งโดยปกติแล้วแร่แมงกานีสในน้ำทะเลมีปริมาณน้อย รวมถึงการดึงไปใช้งานในร่างกายต่ำ ส่งผลให้กุ้งเกิดภาวะขาดแมงกานีส ทำให้พบอาการโตช้า การพัฒนาของเปลือกผิดปกติ ลูกวัยอ่อนตายสูงและอัตราการฟักต่ำ และในปัจจุบันการผลิตอาหารกุ้งจะไม่สามารถเสริมแร่ธาตุแมงกานีสได้เนื่องจากใช้ความร้อนสูง

        “สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลเสริมแมงกานีส” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแร่ธาตุแมงกานีสในกุ้งขาว โดยพัฒนาสูตรอาหารกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยแมงกานีส (Manganese Chelate) เพื่อผสมกับอาหารกุ้งสำเร็จรูปและน้ำสะอาด โดยอาหารกุ้งเสริมแมงกานีสมีคุณสมบัติในการช่วยเสริมการเจริญเติบโตของกุ้ง ช่วยให้กุ้งมีกระบวนการสร้างเปลือกที่สมบูรณ์  รวมถึงปรับกลไกทางสรีระเคมีได้ดี และทำให้เกษตรกรได้ผลิตผลมากขึ้น

จุดเด่น
  • เพิ่มปริมาณแมงกานีสในอาหารกุ้งทะเล
  • เสริมการเจริญเติบโตและกระบวนการสร้างเปลือกที่สมบูรณ์
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • เกษตรกรเลี้ยงกุ้งทะเล
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง