อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดสวิตช์ไฟไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการสร้างและออกแบบ “อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดสวิตช์ไฟไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ” สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดสวิตช์ไฟเป็นแบบไร้สาย จึงทำให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

รายละเอียด

        เนื่องจากสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ทำให้ปัจจุบันมีการหันมาใส่ใจเรื่องอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุในที่พักอาศัย ซึ่งสอดรับกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ในมาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น

        “อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดสวิตช์ไฟไร้สายสำหรับผู้สูงอายุ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างภายในบ้าน โดยอุปกรณ์มีลักษณะเป็นแผ่นสามารถใช้เท้าเหยียบเพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าในระยะไกลได้อย่างสะดวกและง่ายดาย  ตัวอุปกรณ์มีความหนาเพียง 1 มิลลิเมตร ทำให้ผู้สูงอายุไม่สะดุดล้ม สามารถวางไว้ใต้พรมเช็ดเท้าบริเวณข้างเตียงผู้สูงอายุหรือบริเวณอื่นที่ต้องการ อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวรับแบบไร้สายได้หลายตัว การรับและส่งสัญญาณสามารถส่งผ่านผนังห้องและระหว่างชั้นในรัศมี 20 เมตรได้

จุดเด่น
 • อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ
 • ติดตั้งและใช้งานง่าย
 • ปลอดภัยด้วยเซนเซอร์ที่ใช้เป็นสวิตช์มีความบางเพียง 1 มิลลิเมตร
 • รับและส่งสัญญาณ ในรัศมี 20 เมตรได้ 100 เปอร์เซ็นต์
 • ชุดควบคุมฯระหว่างตัวรับกับตัวส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันแบบไร้สาย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการนักลงทุนที่สนใจ
 • อุตสาหกรรมการตกแต่งภายใน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพัง
 • ผู้ใช้บริการที่ต้องการความสะดวกสบายในการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกล