อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพและทักษะมวย

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

          วิธีการออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพและทักษะมวย ”  สำหรับใช้ทดสอบสมรรถภาพและทักษะมวยไทย ช่วยให้การฝึกฝนและพัฒนาทักษะมวยไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้งานง่าย ราคาไม่สูง  และเคลื่อนย้ายสะดวก

รายละเอียด

          “มวยไทย” มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยและประเทศไทยที่สืบทอดกันมานานตั้งแต่โบราณกาล เป็นศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและยังถือเป็นกีฬายอดนิยมประจำชาติไทย ปัจจุบันกีฬามวยไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายสำหรับชาวต่างชาติและประเทศอื่นๆทั่วโลก เพราะเป็นกีฬาที่ท่าทางการออกกำลังเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้แรงจากกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นต่อย เตะ เข่า และศอก ที่เรียกว่า “แม่ไม้มวยไทย” นั่นเอง

          วิธีการออกแบบและสร้าง “เทคโนโลยีวัดแรงสำหรับทักษะมวย ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นสำหรับการวัดและทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬามวย ครอบคลุมถึงการต่อย เตะ เข่าและศอก โดยสามารถทดสอบสมรรถภาพทั้งในด้านความเร็ว (Speed) พลังกล้ามเนื้อ (Muscle Power) และความคล่องตัว (Agility) ซึ่งจำเป็นต่อทักษะของมวย เหมาะสำหรับทั้งนักกีฬาอาชีพและสมัครเล่นซึ่งช่วยให้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะมวยไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์มีราคาไม่สูง ใช้งานง่าย และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

จุดเด่น
 • สามารถวัดการออกแรงของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพภายในร่างกายสำหรับทักษะมวย
 • ราคาไม่สูง เคลื่อนย้ายสะดวก และใช้งานง่าย
 • ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
 • สามารถประยุกต์ใช้ในการวัดและทดสอบสมรรถภาพในกีฬาต่อสู้ประเภทอื่นๆ เช่น มวยสากล เทควอนโด คาราเต้โด
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อทักษะกีฬา และอุปกร์กีฬา
 • สถานบริการการออกกำลังกายครบวงจร เช่น fitness center
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • นักกีฬามวยไทยและผู้ที่สนใจในกีฬามวยไทย
 • ศูนย์ฝึกกีฬามวยไทย หรือ ค่ายมวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ผู้ที่รักสุขภาพและการออกกำลังกาย
 • ผู้สนใจทั่วไป